Usługi kadrowo płacowe Warszawa

usługi kadrowe i płac

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz rzetelnej firmy, która zajmie się sprawami związanymi z personelem? Kadry i płace w Bilans.eu Warszawa to jedna z usług, które proponujemy. Zajmiemy się rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń społecznych, a także dopilnujemy, by w Twojej firmie były przestrzegane normy wyznaczone przez Kodeks Pracy, przepisy BHP czy sanepid.

Kadry i płace Warszawa – kompleksowa pomoc

Nie chcesz tworzyć działu kadr w swojej firmie? Przyda Ci się doradztwo kadrowo-płacowe w Warszawie? Zgłoś się do nas! Dzięki naszym usługom związanym z kadrami i płacami w Warszawie nie musisz przejmować się dokumentami związanymi z pracownikami. Wszystko zrobimy za Ciebie. Usługi kadrowo-płacowe w Bians.eu Warszawa to dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów. Dzięki nam firmy nie ponoszą zwiększonych kosztów utrzymywania wyspecjalizowanych działów. Bilans.eu – biuro rachunkowe w Warszawie zapewnia sprawną obsługę dokumentacji pracowników i szeroką ofertę usług.

Zakres usług związanych z kadrami i płacami w Warszawie obejmuje między innymi:

 • utworzenie bazy danych pracowników;
 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń;
 • przekazywanie płatności wyliczonych przez Zleceniobiorcę wysokości należności na rzecz ZUS oraz PFRON w formie przekazu bezpośredniego pisemnego lub elektronicznego;
 • sporządzanie list płac;
 • naliczanie wynagrodzenia netto dla każdego pracownika;
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8R);
 • przygotowanie pasków płac, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (RMUA, PIT-11, PIT- 40)
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • rejestracja nowozatrudnionych pracowników w ZUS i wprowadzanie zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.);
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • wystawianie świadectw pracy;
 • rozliczanie czasu pracy pracowników;
 • monitorowanie szkoleń BHP;
 • sprawdzanie ważności badań lekarskich;
 • obsługę zajęć komorniczych.

W naszej ofercie znajdziesz również:

Nie masz czasu na zajmowanie się sprawami pracowników? Skorzystaj z naszych usług kadrowo-płacowych w Warszawie!