Usługi kadrowe i płac

usługi kadrowe i płac
Usługi kadrowo-płacowe w Bians.eu Warszawa to dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów. Dzięki nam firmy nie ponoszą zwiększonych kosztów utrzymywania wyspecjalizowanych działów. Zapewniamy sprawną obsługę dokumentacji pracowników i szeroką ofertę usług.
Zakres usług:
 • utworzenie bazy danych pracowników;
 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń;
 • przekazywanie płatności wyliczonych przez Zleceniobiorcę wysokości należności na rzecz ZUS oraz PFRON w formie przekazu bezpośredniego pisemnego lub elektronicznego;
 • sporządzanie list płac;
 • naliczanie wynagrodzenia netto dla każdego pracownika;
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8R);
 • przygotowanie pasków płac, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (RMUA, PIT-11, PIT- 40)
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • rejestracja nowozatrudnionych pracowników w ZUS i wprowadzanie zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.);
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • wystawianie świadectw pracy;
 • rozliczanie czasu pracy pracowników;
 • monitorowanie szkoleń BHP;
 • sprawdzanie ważności badań lekarskich;
 • obsługę zajęć komorniczych.