Szkolenia BHP i PPOŻ

usługi kadrowe i płac
Pracodawcy na podstawie aktualnych przepisów są zobowiązani organizować szkolenia i kursy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej dla swoich pracowników.

Oferujemy Państwu pełną obsługę  związaną z BHP i ochroną PPOŻ w Państwa firmie, która gwarantuje bezpieczeństwo pracowników:

  • opracowanie instrukcji bhp
  • ocena ryzyka zawodowego
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
  • okresowe kontrole stanu bhp z protokołem
  • szkolenia wstępne i okresowe
  • nadzór terminów szkoleń
  • pomoc w interpretacji przepisów bhp i dostosowania się do nich
  • szkolenie z metod zapobiegania i przyczyn pożarów + zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej
  • omówienie zasad działań ratowniczo-gaśniczych, przebiegu i sposobu gaszenia pożaru oraz ewakuacji
  • wyposażenie budynków i zakładów pracy w celu zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego