Szkolenia BHP i Przeciwpożarowe Warszawa

usługi kadrowe i płac
Szkolenia BHP dla firm Warszawa – również takie usługi znajdziesz w naszej ofercie. Pomagamy firmom zwiększyć bezpieczeństwo pracy i uczymy pracowników, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia. Wszyscy pracodawcy na podstawie aktualnych przepisów są zobowiązani organizować szkolenia i kursy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej dla swoich pracowników. Dlatego też warto powierzyć obowiązki związane ze szkoleniem pracowników profesjonalistom.

Szkolenia BHP dla firm Warszawa – zakres usług


Nasze szkolenia BHP i przeciwpożarowe w Warszawie to nie wszystko. Oferujemy również pełną obsługę związaną z BHP i ochroną PPOŻ w Twojej firmie, która gwarantuje bezpieczeństwo pracowników. Polega ona na:
  • opracowaniu instrukcji BHP;
  • ocenie ryzyka zawodowego;
  • sporządzaniu dokumentacji powypadkowej;
  • przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu BHP z protokołem;
  • szkoleniach wstępnych i okresowych:
  • nadzorze terminów szkoleń;
  • pomocy w interpretacji przepisów BHP i dostosowaniu się do nich;
  • szkoleniach z metod zapobiegania i przyczyn pożarów + zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej;
  • omówieniu zasad działań ratowniczo-gaśniczych, przebiegu i sposobu gaszenia pożaru oraz ewakuacji;
  • wyposażeniu budynków i zakładów pracy w celu zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Szkolenia BHP w Warszawie – kompleksowa pomoc specjalistów


Szkolenia okresowe BHP oraz przeciwpożarowe w Warszawie prowadzone są przez osoby z doświadczeniem. Nasi specjaliści przekażą pracownikom wiedzę, która jest konieczna do zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przygotują również budynek firmy na ewentualne zagrożenia. Dzięki naszym działaniom dostosujesz firmę do aktualnych przepisów BHP i stworzysz bezpieczne środowisko pracy. Nasze biuro podatkowe Warszawa proponuje również: Zgłoś się do nas i zapewnij swoim pracownikom szkolenia BHP i PPOŻ w Warszawie na najwyższym poziomie.