Usługi prawne

Koncentrujemy się na weryfikacji przepisów, doradzaniu strategicznym zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych. Wskazujemy optymalne kierunki rozwoju oraz wspieramy firmy w sytuacjach kryzysowych.

Zakres usług:

  • przygotowywanie lub modyfikacja projektów umów, ogólnych warunków lub regulacji wewnętrznych, a także wszelkich kwestii dotyczących umów lub innych czynności prawnych podejmowanych w ramach zwykłej działalności, a także ogólne wsparcie i porady dotyczące wszystkich aspektów zgodności i ładu korporacyjnego;
  • doradztwo i wsparcie w kwestiach prawnych dotyczących informacji i / lub praw własności intelektualnej, w szczególności prawa ochrony danych, prawa bezpieczeństwa danych, ograniczeń w korzystaniu z danych i handlu nimi;
  • kwestie pracownicze, w tym umowy o pracę i wewnętrzna polityka pracy Polskiej Spółki, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz działania podejmowane przez pracodawcę wobec pracowników;
  • korzystanie z towarów lub usług lub finansowanie zapewniane przez zewnętrznych sprzedawców (w tym sprawy dotyczące nieruchomości), np. opiniowanie przedłożonych projektów umów lub działań podjętych w związku z ich zawarciem, funkcjonowaniem lub rozwiązaniem lub przygotowywaniem projektów dokumentacji kontraktowej oraz udział w negocjacjach z obecnymi lub potencjalnymi partnerami biznesowymi Spółki Polskiej;
  • prowadzone są kwestie podatkowe (od osób prawnych, fizycznych, VAT, cywilnoprawne, struktury podatkowe itp.) Dotyczące zadań Kancelarii (wspólnie i podwykonawstwo wykonywane przez zrzeszoną stale spółkę doradztwa podatkowego Kancelarię współpracuje z);
  • dochodzenie roszczeń finansowych wobec kontrahentów lub klientów lub określenie zakresu odpowiedzialności finansowej przed wszczęciem postępowania sądowego (porady przedsądowe), w tym doradztwo i wsparcie w zakresie roszczeń i windykacji ;
  • roszczenia wnoszone przez kontrahentów lub klientów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub jakimkolwiek majątkiem przedsiębiorstwa przed wszczęciem postępowania sądowego (porady przedsądowe);
  • interpretacja lub ogólne zasady stosowania obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z działalnością Spółki oraz szczególnych wymagań prawnych dotyczących jej prowadzenia