Usługi prawne Warszawa

Bilans.eu to biuro podatkowe, które proponuje między innymi usługi prawne dla firm Warszawa. Koncentrujemy się na weryfikacji przepisów, doradzaniu strategicznym zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych. Wskazujemy optymalne kierunki rozwoju oraz wspieramy firmy w sytuacjach kryzysowych.

Usługi prawne dla firm Warszawa — czym się zajmujemy?


Nasze biuro podatkowe Warszawa proponuje:

  • przygotowywanie lub modyfikacja projektów umów, ogólnych warunków lub regulacji wewnętrznych, a także wszelkich kwestii dotyczących umów lub innych czynności prawnych podejmowanych w ramach zwykłej działalności, a także ogólne wsparcie i porady dotyczące wszystkich aspektów zgodności i ładu korporacyjnego;
  • doradztwo prawne dla firm w Warszawie dotyczące informacji i / lub praw własności intelektualnej, w szczególności prawa ochrony danych, prawa bezpieczeństwa danych, ograniczeń w korzystaniu z danych i handlu nimi;
  • usługi prawne Warszawa związane z kwestiami pracowniczymi, w tym umowy o pracę i wewnętrzna polityka pracy Polskiej Spółki, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz działania podejmowane przez pracodawcę wobec pracowników;
  • korzystanie z towarów lub usług, lub finansowanie zapewniane przez zewnętrznych sprzedawców (w tym sprawy dotyczące nieruchomości), np. opiniowanie przedłożonych projektów umów lub działań podjętych w związku z ich zawarciem, funkcjonowaniem, rozwiązaniem lub przygotowywaniem projektów dokumentacji kontraktowej oraz udział w negocjacjach z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi Spółki Polskiej;
  • obsługa prawna dla firm W Warszawie, która dotyczy kwestii podatkowych (od osób prawnych, fizycznych, VAT, cywilnoprawne, struktury podatkowe itp.) Dotyczące zadań Kancelarii (wspólnie i podwykonawstwo wykonywane przez zrzeszoną stale spółkę doradztwa podatkowego);
  • dochodzenie roszczeń finansowych wobec kontrahentów lub klientów, lub określenie zakresu odpowiedzialności finansowej przed wszczęciem postępowania sądowego (porady przedsądowe), w tym doradztwo i wsparcie w zakresie roszczeń i windykacji;
  • usługi prawne dla firm Warszawa to również roszczenia wnoszone przez kontrahentów lub klientów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lub jakimkolwiek majątkiem przedsiębiorstwa przed wszczęciem postępowania sądowego (porady przedsądowe);
  • interpretacja lub ogólne zasady stosowania obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z działalnością Spółki oraz szczególnych wymagań prawnych dotyczących jej prowadzenia.

Prowadzimy również:

Skontaktuj się z nami i zapewnij swojej firmie usługi prawne na najwyższym poziomie.