Legalizacja pobytu cudzoziemca Warszawa

doradztwo podatkowe i audyt
Procedura legalnego zatrudnienia cudzoziemca regulowana jest przepisami wynikającymi z: Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu Pracy.

Zgodnie z przepisami, zatrudnienie cudzoziemca może zostać usankcjonowane prawnie w ramach:

– Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

– Zezwolenie na pracę

– Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 

Zakres usług:

  • analiza sytuacji pobytowej i pracowniczej zatrudnionej kadry;
  • skompletowanie dokumentów;
  • wypełnienie wniosków;
  • przekazanie informacji na temat urzędowych procedur.