Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

doradztwo podatkowe i audyt
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny system oszczędzania na cele emerytalne. Organizowany jest przez każdego pracodawcę, zatrudniającego co najmniej jedną osobę, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
 

Obowiązkiem pracodawcy jest otwarcie, we współpracy z wybraną instytucją finansową, indywidualnego rachunku PPK dla pracownika. Będzie on zasilany przez comiesięczne wpłaty, stanowiące prywatny i dziedziczny kapitał pracownika. Środki gromadzone na rachunkach PPK są lokowane w fundusze, które poziom ryzyka dostosowują do wieku uczestnika PPK (tzw. fundusze zdefiniowanej daty).

Utworzenie PPK ma na celu systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika programu, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, a także na inne cele określone w ustawie.

 

Zakres usług:

 • rejestr pracowników i prowadzenie ewidencji pracowników;
 • weryfikacja uprawnień do PPK;
 • odbiór i przetwarzanie deklaracji zatrudnionych dotyczących ich uczestnictwa w PPK;
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK;
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK;
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek;
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych;
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych;
 • przesyłanie plików xml/csv przez n-portal PPK;
 • generowanie plików do systemów kadrowo-płacowych;
 • raportowanie decyzji osób zatrudnionych – rezygnacja, zmiana poziomu wpłat, przystąpienie lub wznowienie;
 • naliczanie ewentualnych korekt;
 • zmiany danych osobowych i kontaktowych.


Wycena usług jest indywidualna.

Skontaktuj się z nami – przedstawimy ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej Firmy