Kancelaria prawna
i notarialna

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku polskim jak i zagranicznym jesteśmy w stanie zagwarantować Twojej firmę kompleksową i profesjonalna obsługę.


Kancelaria prawna
i notarialna


Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Świadomi problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zapewniamy szeroki zakres usług istotnych dla każdej firmy, niezależnie od fazy jej rozwoju. Wśród nich m.in.:

  • sporządzanie i opiniowanie umów spółek, umów wspólników i aktów wewnętrznych
  • czynności rejestracyjne
  • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
  • przedsądowa i sądowa windykacja należności
  • reprezentowanie Klienta przed sądami, urzędami i innymi instytucjami
  • udział w negocjacjach

Zapewniamy również obsługę w zakresie:

  • prawa – karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, karnego gospodarczego
  • prawa cywilnego, w tym prawa własności intelektualnej, prawa wekslowego, prawa działalności deweloperskiej
  • prawa upadłościowego i naprawczego, w tym reprezentację dłużnika, upadłego lub wierzyciela
  • prawa pracy